Sakarya Meydan Muharebesi

Sakarya Meydan Muharebesi

Sakarya meydan muharebesi, bu muharebesinin olmasında bir çok sebep vardır. Öncelikli olarak Kütahya - Eskişehir savaşının başarısızlığa uğraması sonucunda TBMM orduları, zorunlu olarak çekilmiş ve ordularını Sakarya'nın doğu tarafına yönlendirmiştir. Sakarya meydan muharebesi, tarihin dönüm noktası açısından büyük önem taşımaktadır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satın bütün vatanın'dır" demesi üzerine ordu harekete geçmiştir. Yani bu sözde anlatılmak istenen şey, yurdun sadece belirli kesimi değil bütün toprak bütünlüğünün sağlanması için savaşılmalıdır anlamı taşımaktadır. Sakarya meydan muharebesi çok büyük ve kanlı bir muharebede olmuştur. Kurtuluş savaşımızın dönüm noktası olmuş ve ciddi bir öneme sahiptir. Eğer Sakarya meydan muharebesi kaybedilmiş olsaydı Sevr anlaşmasında bize dayatılan hükümler hayata geçecek ve yurdumuz işgal altına girmiş olacaktı. Bu savaşının kazanılmasında Atatürk'ün rolü çok büyüktür. Onun askeri dehası ve kullanmış olduğu sözler ve uygulamış olduğu taktikler düşman kuvvetlerini adeta şaşkına çevirmiştir. Düşman kuvvetleri onun bu büyük askeri dehası karşısında aciz hale düşmüş ve yenilmişlerdir. Muharebe devam ederken yeni bir hükumet kurulmuş ve o hükumet İsmet Paşayı görevinden alarak yerine Fevzi Paşayı tayin etmiştir.

Sakarya meydan muharebesinin etkin oluşu

O gün yani Sakarya meydan muharebesinin günü geldiği zaman Türk orduları, bir araya toplanıp istişare yapmaya başladılar. Geliştirdikleri taktiklerle ve ortaya koydukları planlar ile bir haftadan daha fazla hiçbir müdahalede bulunmayarak, yunan askerleri hiçbir Türk ordusuyla savaşmadan içeriye kadar girmesini sağladılar. Tabi bunları izleyen Türk keşifçileri vardı. Bunların hangi yöne gittiklerini adım adım takip ediyorlardı. Daha sonra birden hücum eden Türk kuvvetleri yunanlıların yapmak istedikleri atakları püskürtmüş oldu. İşte 14 Ağustos gününde tekrar taarruza geçen yunan kuvvetleri, Mangal ve Haymana dağının çevresinde ilerlemeye başlarken, aynı şekilde hezimete uğrayan yunan orduları başarısız oldular. Buradan önemle bahsedeceğimiz husus ise, Türk ordularının askeri dehasının ne kadar çetin olduğunu, vatanları için canla başla hareket ettiklerini, kendi aralarında geliştirdikleri yöntemlerle Yunan kuvvetlerini nasıl egale etkilerini görmüş olduk.

Türk ordusunun Sakarya Meydan Muharebesine hazırlanışı

Bu muharebeye hazırlanma sürecinde Mustafa Kemal’in düşüncesi etkin olmuştur. 10 Eylül tarihinde yapılan ani ataklar, Yunan ordusunun kendini toparlayıp savunmaya geçmesin engellenmiş oldu. Türk ordusu, Çal Dağını geri alıp bu geri alınan ilk toprağı almış oldu. İşte 10 Eylül tarihinde başlayan saldırı yaklaşık olarak 3 gün sürmüş ve 13 Eylüle kadar sürerek Yunan ordularının büyük bir alana geri çekilmesi sağlanmıştır. Savaş yaklaşık olarak 3 hafta sürüp, Yunan ordularının gücü yıpratılarak geri çekilmeye maruz bırakıldılar. Bu sırada geri çekilen Yunan orduları, arkalarında Türklerin kullanabilecekleri ne varsa imha ettiler. Yani köprüleri, demiryollarının ağlarını, köyleri, yolları her şeyi ziyan edip yıktılar.

Sakarya meydan muharebesinin nedenleri

 • Kütahya–Eskişehir savaşında Türkleri yenen Yunan kuvvetlerini kendine olan güvenini artması ve saldırmak istemesi
 • Türk kuvvetlerinin Sakarya nehrinin doğusuna çekilmesi
 • Yunanlıların Sakarya ırmağını geçtikten sonra Türk kuvvetlerini imha edip Ankara’yı ele geçirip işgal etmek istemeleri

Sakarya meydan muharebesinin sonuçları

 • Bu muharebe sonucunda Türk ordusunun zaferiyle süslenmiş oldu.
 • İçteki savaş dış politikayı etkilemiş ve Fransızlarla Ankara antlaşması, TBMM ile Sovyet Rusya hakimiyetindeki Kafkas Cumhuriyetleri arasında da Kars anlaşması imzalanmasına etki etmiştir.
 • Anadolu’yu işgal etmeyi yeltenen İtalyanlar, Anadolu’dan tamamen çekilmişler
 • Daha önceden taarruza geçen yunanlılar, bu sefer savunmaya geçmiş ve Türk kuvvetleri de taarruza geçmiştir.
 • Bu muharebeden sonra rütbeler verilmeye başlandı. Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazilik” unvanı verilmiş ve akabinde de “Mareşallik” rütbesi verilmiş oldu.
 • Yunanlılar ile istediğini alamayan itilaf devletleri bu sefer Sevr antlaşmasını hafifleterek kabul ettirme düşüncesine girdiler.
 • Yunanlılar daha önceden de Doğu Trakya’dan İstanbul’da gerçekleştirmek isterikleri büyük hedeflerinden ve taarruzlarından vazgeçmiştir.
 • Sakarya meydan muharebesi aynı zamanda milli mücadelenin son savunma savaşı olmuştur.

Son Güncelleme : 20.04.2021 19:15:50
Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sakarya Meydan Muharebesi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sakarya Meydan Muharebesi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Megiddo Muharebesi
Megiddo Muharebesi
Megiddo muharebesi, 19-25 Eylül 1918 tarihleri arasında gerçekleşen ve İngilizlerin Filistin'i işgal etmesi ile sonuçlanan bir savaştır. Adını Filisten'deki bir bölgeden almıştır. Ayrıca tarihte son büyük süvari savaşı olarak da bilinmektedir. Megid...
2 İnönü Muharebesi
2 İnönü Muharebesi
2. İnönü muharebesi, İtilaf devletleri Sevr antlaşması koşullarını TBMM'ye kabul ettirmek için Yunan ordusunu yeniden saldırıya teşvik etti. Yunan ordusu da 1. İnönü yenilgisini unutturmak Eskişehir ve Kütahya' yı ele geçirerek Ankara' yı işgal etmek...
Muharebe Nedir
Muharebe Nedir
Muharebe Nedir, 2 yada daha çok sayıda ordu güçlerinin birbirlerine askeri yönden üstün gelmek için askeri kuvvet kullanıp, yaptıkları çatışmaya verilen isimdir. Muharebe nedir diye bir soru karşısında, muharebe savaşa nazaran süre ile kapsamı açı...
Malazgirt Meydan Muharebesi
Malazgirt Meydan Muharebesi
Malazgirt Meydan Muharebesi, Malazgirt ovasında yapılan Malazgirt Meydan muharebesi 26 Ağustos 1071'de yapılmıştır. Malazgirt Meydan Muharebesi tarihimize birçok açıdan yön vermiştir. Malazgirt Meydan Muharebesi Selçuklu devleti ile Doğu Roma İmpara...
Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
Kurtuluş savaşı muharebeleri, kurtuluş savaşı muharebeleri vatanımızın bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü sağlamak amacıyla birçok yerde cephe açılmış ve savaşılmıştır. Gerek doğuda gerek batıda gerekse güneyde yapılan muharebeler ile gösterilen...
Mohaç Meydan Muharebesi
Mohaç Meydan Muharebesi
Mohaç Meydan Muharebesi, 1526 yılında Osmanlı İmparatoru ile Macaristan Krallığı arasında gerçekleşmiştir. Osmanlı devletini zaferi ile sonuçlanan bu savaş sonrasında Macaristan topraklarının büyük bir çoğunluğu Osmanlı Devletini himayesine girmişti...
Verdun Muharebesi
Verdun Muharebesi
Verdun Muharebesi: 1. Dünya Savaşı'nın en uzun ve en büyük muharebelerinden biridir. Aynı zamanda bu muharebe bu özelliği ile dünya tarihine de geçmiştir. Küçük bir arazide, 21 Şubat 1916' dan, 19 Aralık 1916' ya kadar süren ve ölü, yaralı ve kayıp ...
Gediz Muharebesi
Gediz Muharebesi
Gediz Muharebesi, Anadolu işgal etmek istenirken bir kısım komutanlar Yunanlılara karşı direnişi sağlama düşüncesi içerisinde olup Gediz bölgesinde Yunan işgalini engellemeye çalışmaktaydı. Ancak Mustafa Kemal Paşa; Yunanlılara karşı küçük çatışmalar...
Çanakkale Muharebeleri
Çanakkale Muharebeleri
Çanakkale Muharebeleri: 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Savaşları olarak da bilinen ve Müttefiklerin 1. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'dan Rusya'ya giden deniz yolu kontrolünü ele almak amacıyla yaptıkları başarısız bir girişim olarak tarihe geçmi...
Başkomutanlık Meydan Muharebesi
Başkomutanlık Meydan Muharebesi
Başkomutanlık meydan muharebesi: Kurtuluş savaşı döneminde olan başkomutanlık meydan muharebesinin diğer adı büyük taarruzdur. Büyük taarruz savaşı ya da başkomutanlık meydan muharebesi Sakarya savaşından sonra yapılan önemli bir savaştır. Hem önemi ...
Generaller Ve Muharebeler
Generaller Ve Muharebeler
Generaller ve muharebeler, Aralık 1941 Güney doğu Asya'da savaş kıran kırana devam ediyordu, iki general İngiliz imparatorluğunun temelini sarsacak bir ada için bütün savaş taktiklerini deniyorlardı. Generaller ve muharebeler ülkelerin kaderinde dönü...
Çirmen Muharebesi
Çirmen Muharebesi
Çirmen Muhaberesi, Osmanlı devletinin Sırplara karşı bu günkü Meriç ırmağı kıyılarında başlattığı savaş 26 Eylül 1371 yılında yapılmıştır. Diğer bir adı da İkinci Meriç Muharebesi olan bu savaş; 1364 yılında yapılan Sırpsındığı savaşı sonrasında yapı...

 

Sakarya Meydan Muharebesi
Kunuri Muharebeleri
Dumlupınar Meydan Muharebesi
Muharebe
Stalingrad Muharebesi
Batı Cephesi Muharebeleri
Kursk Muharebesi
1 İnönü Muharebesi
Meydan Muharebesi
Megiddo Muharebesi
2 İnönü Muharebesi
Muharebe Nedir
Malazgirt Meydan Muharebesi
Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
Mohaç Meydan Muharebesi
Verdun Muharebesi
Gediz Muharebesi
Çanakkale Muharebeleri
Başkomutanlık Meydan Muharebesi
Generaller Ve Muharebeler
Çirmen Muharebesi
Muharebe Arama Kurtarma
Popüler İçerik
Dumlupınar Meydan Muharebesi
Dumlupınar Meydan Muharebesi
Dumlupınar Meydan Muharebesi (26 Ağustos 1922-9 Eylül 1922); Dumlupınar Meydan muharebesine bizzat Mustafa Kemal Atatürk' ün bizzat katılıp yönettiği ...
Muharebe
Muharebe
Muharebe, Ülkeler arasında yaşanan sıkıntılar zamanla ciddi problemlere neden olarak muharebe ve savaşları yanında getirebilmektedir. Yakın tarihe ve ...
Stalingrad Muharebesi
Stalingrad Muharebesi
Stalingrad muharebesi, tarihin kanlı savaşlarından biri olmaktadır. Gerçi hiçbir savaş iyi görünmese bile insanlığın her dönem karşısına çıkan durumla...
Batı Cephesi Muharebeleri
Batı Cephesi Muharebeleri
Batı Cephesi Muharebeleri, Türk kurtuluş savaşının yaşandığı, var olmak veya yok olmak arasında ince bir çizgi üzerinde yaşama şansının kaldığı, aziz ...
Kursk Muharebesi
Kursk Muharebesi
Kursk Muharebesi, 1943 yılında gerçekleşen, Sovyet kuvvetlerine karşı başarısızlık ile sonuçlanan Alman hücumu olarak bilinmektedir. Kursk Muharebesi,...
1 İnönü Muharebesi
1 İnönü Muharebesi
1. İnönü Muharebesi diğer bir adı ile 1. İnönü Savaşı, iki bölgeden birden taarruza geçen Yunan orduları ile Türk ordusunun arasında 6 Ocak 1921'de ya...
Meydan Muharebesi
Meydan Muharebesi
Meydan Muharebesi, İki ya da daha fazla ülke arasında açık bir alanda–meydanda yapılan savaşa meydan muharebesi denir. Türkiye de kurtuluş savaşı zama...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Gediz Muharebesi
Çanakkale Muharebeleri
Başkomutanlık Meydan Muharebesi
Generaller Ve Muharebeler
Çirmen Muharebesi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022