Sakarya Meydan Muharebesi ve Sonuçları
12 Temmuz 2024

Sakarya Meydan Muharebesi ve Sonuçları

Sakarya Meydan Muharebesi

Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleşmesinde birçok sebep vardır. Öncelikli olarak, Kütahya-Eskişehir Savaşı'nın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine TBMM orduları zorunlu olarak geri çekilmiş ve Sakarya'nın doğusuna yönelmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi, tarihin dönüm noktalarından biri olarak büyük önem taşımaktadır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" demesi üzerine ordu harekete geçmiştir. Bu söz, yurdun sadece belirli bir kesimi değil, bütün toprak bütünlüğünün savunulması gerektiğini ifade etmektedir.

Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olmuş ve büyük bir önem taşımaktadır. Eğer bu muharebe kaybedilseydi, Sevr Antlaşması'nda bize dayatılan hükümler hayata geçecek ve yurdumuz işgal altına girecekti. Bu savaşın kazanılmasında Atatürk'ün rolü çok büyüktür. Onun askeri dehası ve uyguladığı taktikler, düşman kuvvetlerini şaşkına çevirmiştir. Düşman kuvvetleri, Atatürk'ün bu büyük askeri dehası karşısında aciz hale düşmüş ve yenilmişlerdir.

Savaş devam ederken yeni bir hükümet kurulmuş ve bu hükümet, İsmet Paşa'yı görevinden alarak yerine Fevzi Paşa'yı tayin etmiştir.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin Etkin Oluşu

Sakarya Meydan Muharebesi'nin günü geldiğinde, Türk orduları bir araya toplanıp istişare yapmaya başlamışlardır. Geliştirdikleri taktiklerle ve ortaya koydukları planlarla, bir haftadan daha fazla hiçbir müdahalede bulunmayarak Yunan askerlerinin içeriye kadar girmesini sağlamışlardır. Bu sırada Türk keşifçileri, düşmanın hangi yöne gittiğini adım adım takip etmişlerdir. Daha sonra ani bir hücumla, Yunanlıların yapmak istedikleri atakları püskürtmüşlerdir.

14 Ağustos tarihinde tekrar taarruza geçen Yunan kuvvetleri, Mangal ve Haymana dağlarının çevresinde ilerlemeye çalışırken büyük bir hezimete uğramışlardır. Bu süreçte Türk ordularının askeri dehasının ne kadar güçlü olduğunu, vatanları için canla başla hareket ettiklerini ve geliştirdikleri yöntemlerle Yunan kuvvetlerini nasıl etkisiz hale getirdiklerini görmüş olduk.

Sakarya Meydan Muharebesine Hazırlık

Bu muharebeye hazırlık sürecinde Mustafa Kemal'in stratejik düşünceleri etkin olmuştur. 10 Eylül tarihinde yapılan ani ataklar, Yunan ordusunun kendini toparlayıp savunmaya geçmesini engellemiştir. Türk ordusu, Çal Dağı'nı geri alarak bu geri alınan ilk toprağı kazanmıştır. 10 Eylül tarihinde başlayan saldırı, yaklaşık üç gün sürmüş ve 13 Eylül'e kadar devam ederek Yunan ordularının büyük bir alana geri çekilmesini sağlamıştır. Savaş, yaklaşık üç hafta sürmüş, Yunan orduları yıpratılarak geri çekilmeye zorlanmıştır. Bu süreçte geri çekilen Yunan orduları, arkalarında Türklerin kullanabileceği ne varsa imha etmişlerdir; köprüleri, demiryollarını, köyleri ve yolları tahrip etmişlerdir.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin Nedenleri

 • Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda Türkleri yenen Yunan kuvvetlerinin kendine olan güvenini artırması ve saldırmak istemesi
 • Türk kuvvetlerinin Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi
 • Yunanlıların Sakarya Irmağı'nı geçtikten sonra Türk kuvvetlerini imha edip Ankara'yı ele geçirmek istemeleri

Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sonuçları

 • Bu muharebe, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır.
 • İçteki savaş, dış politikayı etkilemiş ve Fransızlarla Ankara Antlaşması, TBMM ile Sovyet Rusya hakimiyetindeki Kafkas Cumhuriyetleri arasında da Kars Antlaşması imzalanmasına neden olmuştur.
 • Anadolu'yu işgal etmeyi planlayan İtalyanlar, Anadolu'dan tamamen çekilmişlerdir.
 • Daha önce taarruza geçen Yunan kuvvetleri, bu sefer savunmaya geçmiş ve Türk kuvvetleri de taarruza geçmiştir.
 • Bu muharebeden sonra rütbeler verilmeye başlanmıştır. Mustafa Kemal Paşa'ya "Gazilik" unvanı ve akabinde "Mareşallik" rütbesi verilmiştir.
 • Yunanlılar, Sevr Antlaşması'nı hafifleterek kabul ettirme düşüncesine girmişlerdir.
 • Yunanlılar, Doğu Trakya'dan ve İstanbul'da gerçekleştirmek istedikleri büyük hedeflerinden ve taarruzlarından vazgeçmişlerdir.
 • Sakarya Meydan Muharebesi, aynı zamanda Milli Mücadele'nin son savunma savaşı olmuştur.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Can

12 Temmuz 2024 Cuma

Sakarya Meydan Muharebesi'nin başlamasına sebep olan Kütahya-Eskişehir Savaşı'nın başarısız olması, gerçekten TBMM ordularının geri çekilmesine neden mi oldu? Bu savaşta, Mustafa Kemal Atatürk'ün Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır sözünü duyanlar olarak, bu stratejinin ne kadar etkili olduğunu hissettiniz mi? Yunan kuvvetlerinin ilerleyişini durdurmak için hangi taktikler geliştirildi? Atatürk'ün askeri dehasına dair neler söyleyebilirsiniz? Fevzi Paşa'nın göreve getirilmesi, savaşın seyrini nasıl etkiledi?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Can Bey,

Kütahya-Eskişehir Savaşı'nın başarısız olması gerçekten de TBMM ordularının geri çekilmesine neden oldu. Bu geri çekilme, Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar sürdü ve burada savunma hattı oluşturuldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır" sözü, savunmanın sadece belirli bir hat üzerinde değil, tüm vatan sathında yapılması gerektiğini vurguluyordu. Bu strateji, ordunun esnek ve hareketli bir savunma yaparak düşmanı yıpratması bakımından oldukça etkili oldu.

Yunan kuvvetlerinin ilerleyişini durdurmak için derinlemesine savunma ve gerilla taktikleri uygulandı. Ayrıca, yerel halkın da direnişe katılması sağlanarak düşmanın ilerlemesi zorlaştırıldı. Atatürk'ün askeri dehası, stratejik düşünme yeteneği ve moral motivasyonunu yüksek tutmadaki başarısıyla kendini gösterdi. Fevzi Paşa'nın (Fevzi Çakmak) Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilmesi de ordunun disiplin ve organizasyonunu güçlendirdi, bu da savaşın seyrini olumlu yönde etkiledi.

Saygılarımla.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Editörün Seçtiği

Tarihteki Muharebeler

Tarihteki Muharebeler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Dumlupınar Meydan Muharebesi ve Sonuçları

Dumlupınar Meydan Muharebesi ve Sonuçları

Megiddo Muharebesi Nedenleri ve Sonuçları

Megiddo Muharebesi Nedenleri ve Sonuçları

Generaller ve Muharebeler

Generaller ve Muharebeler

Gediz Muharebesi Gediz Muhaberesi Sonuçları

Gediz Muharebesi Gediz Muhaberesi Sonuçları

Mohaç Meydan Muharebesi Nedenleri ve Sonuçları

Mohaç Meydan Muharebesi Nedenleri ve Sonuçları